OKNA in VRATA NAGODE Logatec

Ogrevanje na lesno biomaso z daljinskim sistemom

Finančna podpora: 230.517,58 €

Namen projekta

Namen predvidene investicije je prodaja toplotne energije – oskrba s paro in vročo vodo, ter omogočanje prijetnejšega počutja zaposlenih v podjetjih, zniževanje stroškov ogrevanja, zagotovi zniževanje izpustov toplogrednih plinov in omogoči uporabo okolju prijaznih in obnovljivih vhodnih surovin (lesne biomase) ter posledično zmanjšanje uporabe fosilnih goriv. Hkrati pa lahko podjetje (ponudnik toplotne energije) porabi svoj odpadni material, ki ostane pri proizvodnji – obdelavi lesa in s tem praktično izniči odpad materiala.

Cilji projekta

S cilji investicije, ki jih bo investitor zasledoval:

  • izgradnja kotlovnice in silosov za lesno biomaso;
  • nakup in montaža novega sodobnega kotla BIOTRIC 500 PR (slovenski proizvod);
  • prodaja toplotne energije (oskrba s paro in vročo vodo) in uporaba obnovljivih virov energije kot surovine za ogrevanje poslovnih prostorov v industrijski coni;
  • prodaja več kot 50% proizvedene toplote trem z dobaviteljem nepovezanim odjemalcem;
  • uporaba lesnega odpada, ki nastane kot stranski produkt v okviru proizvodnje lesenih izdelkov;
  • zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov v ozračje;
  • uvedba novega, sodobnega, okolju prijaznejšega in energetsko varčnejšega ogrevanja na lesno biomaso v novih prostorih (novogradnja);
  • uvedba alternativne energije tudi za ostale odjemalce, ki bodo odkupili več kot 50% proizvedene toplotne energije;
  • izvajanje strateške usmeritve države na področju okoljske infrastrukture;
  • implementacija veljavnih predpisov s področja okolja.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si

Loading....
Zapri
Nazaj na vrh