OKNA in VRATA NAGODE Logatec

Sestavljena EKO vrata iz lesa listavcev za zahtevnejše kupce in adaptacije z bistveno zmanjšano porabo energije in zmanjšanim vplivom na okolje

Namen projekta

Sofinancirani so stroški plač novo zaposlenih na projektu in stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev – novega stroja – Saomad cnc obedelovalni stroj woodpacker. Stroj omogoča inovativno rešitev za proizvodnjo novega tipa oken in vrat. Omogoča uvajanje najsodobnejših trendov v online vodenem tehnološkem procesu. Vse obdelovalne operacije se bodo izdelale na enem mesu z avtomatskim vhodom in izhodom elementov. Vhodni in izhodni del z obojestranskim skladiščem na isti poziciji omogoča maksimalen izkoristek delovnega časa operaterja.

Cilji projekta

Z novim produktom se bo dosedanji sistem nadgradil z novim načinom izdelave vrat, možnimi kombinacijami in modeli. Z dodajanjem zunanje obloge, ki bo povečala skupno debelino vrat, bomo dosegli večjo energijsko učinkovitost. Nov sistem pritrjevanja bo zagotovil, da obloga ne bo povzročala mehanske obremenitve oz. krivljenja vrat. Povečal se bo prihranek energije in zmanjšal vpliv na okolje.

Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

www.eu-skladi.si

Loading....
Zapri
Nazaj na vrh