OKNA in VRATA NAGODE Logatec

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 (Ur. L. RS, št. 101/20)

Podjetje Okna in vrata Nagode je pridobilo 30 % sredstev za nakup nove tehnološke opreme za operacijo:

Sestavljena EKO okna iz lesa listavcev za zahtevnejše kupce in adaptacije z bistveno zmanjšano porabo energije in zmanjšanim vplivom na okolje

Namen projekta

Sofinancirani so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev – novih strojev: brusilni stroj, čelilni stroj, kontaktna brusilka, krtačni stroj in štiristranka. Stroji omogočajo natančno in strokovno izdelavo novega tipa okna.

Cilji projekta

Z novim produktom se bo dosedanji sistem nadgradil z novim načinom izdelave okna. Na notranji strani se uporablja les listavcev, ki se prilagodi notranjemu pohištvu, na zunanji strani pa les, primeren za zunanje vplive. Povečal se bo prihranek energije in zmanjšal vpliv na okolje.


Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Vrednost projekta: 294.512,98 eur

Viri financiranja:

  • Delno lastna sredstva
  • Delno naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)
Loading....
Zapri
Nazaj na vrh