OKNA in VRATA NAGODE Logatec

Splošni garancijski pogoji in postopki pri reklamacijah

Obvezujemo se, da bomo v garancijskem obdobju na svoje stroške odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare. Na pisno reklamacijo bomo odgovorili v roku 15 dni in v primeru upravičenosti v najkrajšem možnem času napako odpravili. Kupec mora pisno reklamacijo z vsemi potrebnimi podatki posredovati prek obrazca servis, dostopnega na spletni strani www.nagode.si.

Kupec lahko uveljavlja reklamacijo na podlagi njegovih ustrezno izpolnjenih obveznosti:

 • da pregleda izdelke takoj ob prevzemu,
 • da javi reklamacijo na ustreznem zgoraj navedenem pisnem obrazku takoj oz. najkasneje v osmih (8) dneh;
 • da predloži dokazila, kot so fotografije in druga dokumentacija;
 • da je napako javil v garancijski dobi.


Prodajalec se obvezuje, da bo v razumnem roku ustrezno rešil reklamacijske zahtevke za vso blago, za katerega ima kupec ustrezno garancijo in je prodajalca pravočasno obvestil o napakah.

Garancijski roki:

36 mesecev na lastnosti in funkcionalnost lesenega stavbnega pohištva z alu maskami,

24 mesecev za lastnosti in funkcionalnost lesenega stavbnega pohištva,

24 mesecev za lastnosti in funkcionalnost PVC stavbnega pohištva,

24 mesecev na okovje,

60 mesecev za steklo,

12 mesecev za ostale vgrajene elemente.

9.1 LES

Les je naravni material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije. Ob ponovnem naročilu barvne razlike niso in ne morejo biti predmet reklamacije. Macesen je les, ki vsebuje veliko smole in je posledično naravno bolj odporen proti vremenskim vplivom. Pod vplivom sončnih žarkov lahko smola izhaja na zunanjo površino in prihaja do smoljenja. Ta pojav je pogojen z značilnostmi lesa kot surovine in ga ni mogoče preprečiti. Izhajanje smole ni predmet reklamacije. Smoljenje je mogoče tudi pri drugih vrstah lesa, kar ni predmet reklamacije. Les, še posebej macesen, je tudi zelo občutljiv na apno in v stiku z njim na stavbnem pohištvu nastanejo temni madeži, ki jih ni mogoče odstraniti. Kupec mora stavbno pohištvo po montaži oz. pred nadaljnjimi gradbenimi deli zaščititi, da ne pride v stik z fasadnimi in drugimi gradbenimi lepili in premazi, ki lahko kemično reagirajo in pustijo posledice tudi na ostalih delih stavbnega pohištva.

Hrasov les vsebuje naravno kemijsko snov tanin, ki pod posebnimi pogoji lahko reagira z vodo in vlago. To se zgodi v primeru, če površina dlje časa ostaja mokra (padavine, vlaga). Oz se les navlaži ali napoji z vodo. Rezultat kemijske reakcije je lisasto obarvanje hrastovega lesa v temnejšem rumenkastem do skoraj črnem tonu, ki je opazno skozi z lazuro lakirano površino lesa. Gre za naraven kemijski pojav, ki ga ni moč preprečiti zaradi tega tovrstna obarvanja pri hrastu kot posledica kemijske reakcije vode s taninom niso razlog za reklamacijo izdelka. Hrastov les pod vplivom UV žarkov sčasoma naravno trajno spremeni barvni ton, kar lahko privede do barvnih razlik lesenih površin izdelka. Temnejše lakirane površine na močnem soncu zaradi sušenja lesa lahko močneje razpokajo, kar pa ni vzrok za reklamacijo. Les je naraven material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije.

9.2 POVRŠINSKI PREMAZI

Pri stavbnem pohištvu uporabljamo 4-sistemsko zaščito (utrjevalec, vodni lazurni temelj, lazurni lak polnilec, končna debeloslojna lazura). Uporaba olja je primerna za zaščito stavbnega pohištva iz macesnovega in hrastovega lesa, saj sti lesni vrsti, ki sti zelo odporni proti vremenskim vplivom. Okna iz smreke se lahko olji samo na odgovornost kupca. Olje je na stavbno pohištvo nanešeno dvakrat. Da bi ohranili lepoto oljene površine tudi po vgradnji, je treba nanos olja na oknih na zunanji strani obnoviti vsaj enkrat na leto. Na vremensko bolj izpostavljenih delih hiše je treba premaz po potrebi obnoviti tudi pogosteje. Olje se na stavbno pohištvo nanaša s krpo. Krpo pomočite v olje in z njo nato z zunanje strani premažete stavbno pohištvo. Pred nanosom je z oken treba očistiti prah in umazanijo; okvirjev pa se pred nanosom olja ne brusi. Ker gre pri oljenju za zaščito lesa z naravnimi materiali in ker pri tem uporabljamo brezbarvna olja, na oljene površine ne dajemo garancije. Obstoječe naravne barvne razlike med furniranimi in deli vhodnih vrat izdelanimi iz masivnega lesa niso predmet reklamacije. Barvni ton lesene površine namreč določa naravna barva samega lesa. Barva in struktura povšine lahko odstopa od referenčnih barvnih vzorcev, ker so le-ti lahko le približek naravni strukturi. UV-obstojnost pri oljenih lesenih površinah je omejena. Oljene lesene površine ne ustrezajo zahtevam standardov glede debeline premazov lesenega stavbnega pohištva in so na voljo le na izrecno željo in odgovornost naročnika.

Odstopanje barvnega tona med barvnimi vzorci lesa v primerjavi z dejansko izvedbo naročila so možni in niso predmet reklamacije. Les je naravni material, zato barvne in strukturne razlike ne morejo biti predmet reklamacije. Enkrat letno priporočamo uporabo negovalnega mleka iz našega seta za vzdrževanje.

9.3 STEKLO

Varnostno steklo je priporočljivo za površine pod višino doprsnega zidu, ki v primeru razbitja stekla preprečuje nevarnost težkih ureznin. V številnih državah je to zakonsko obvezno in predpisano v standardu ONORM B3716-1. Vendar je tudi v državah z drugačnimi zakonskimi predpisi uporaba varnostnega stekla priporočljiva za zaščito pred nevarnostjo poškodb. Če v ponudbi doplačilo za varnostno steklo ni navedeno, vam ga z veseljem posredujemo. Opozarjamo, da je naročilo brez varnostnega stekla povezano s smrtno nevarnostjo in podjetje Okna in vrata Nagode d.o.o. ne odgovarja za morebitne pravne posledice. Dodatna investicija preprečuje nevarnost nesreč. Zaradi neenakomernega segretja, senčenja ali pokritje stekla se lahko pojavijo temperaturne razlika nad 40°K (pri navadnem prozornem steklu). Posledično lahko pride do sprememb napetostnega ravnovesja in končno do termičnega loma stekla. V takšnem primeru ne gre za napako pri obdelovanju ali proizvodnji, ampak neizogibno lastnost materiala, zato termično lom stekla ni predmet reklamacije. V primeru uporabe kaljenega (varnostnega) stekla se zelo zmanjšajo nevarnosti razpok v steklu zaradi napetostnih sprememb.

Do rosenja stekel iz zunanje strani lahko pride zaradi specifičnih mikroklimatskih pogojev in je posledica visoke izolativnosti stekla. Pojav je fizikalne narave in ni predmet reklamacije. Moderen način gradnje in vedno boljši tesnilni materiali so privedli do tega, da je vedno manj cirkulacije zraka v notranjosti zgradb. Pri običajnem zračenju pogosto v notranjost ne pride dovolj svežega zraka, zaradi česar lahko pride do nastanka plesni in škod zaradi povečanja vlage. Prodajalec priporoča skrbno izdelavo načrta za zračenje. Vlaga v prostoru mora biti trajno pod 55 % relativne vlage, sicer ni možno izključiti poškodb na okenskih elementih zaradi povečane vlage. Priporočamo redno in pravilno zračenje, preprečevanje nadtlaka v gradbi, najboljšo možno cirkulacijo zraka na področju oken, zaves, notranje žaluzije in predmetih ob oknih, ki omejujejo dostop toplega zraka do oken.

V določenih situacijah, predvsem pri steklih z veliko površino, prihaja do neenakomernega ogrevanja s temperaturnimi razlikami več kot 40 stopinj celzija v steklu, pri čemer pride pri navadnih steklih do termičnega loma, ki ni predmet reklamacije. Z naročilom kaljenih stekel, lahko kupec v večini primerov prepreči termični lom z relativno nizkim vložkom poveča obstojnost steklenih površin.

Pri načrtovanju je potrebno paziti na povečan učinek ogrevanja pri steklenih spojih in vogalnih steklenih spoji, tako kot pri velikih steklenih površinah na splošno, da bi zmanjšali možnost kondenzacije.

V primeru kaljenih stekel lahko pride do vizualnih anomalij, ki so opazne kot valovitost površine in učinek mavrice – posledica anizotropije. Navedeno je možna posledica tehnologije kaljenega stekla, čemur se ni mogoče izogniti in ni obravnavano kot predmet reklamacije.

Na steklih, kjer je viden stekleni rok iz zunanje ali notranje strani, lahko zaradi tehnoloških značilnosti same proizvodnje stekel, pride na območju distančnika lahko do estetskih anomalij. Najpogostejše vizualne pomanjkljivosti na območju distančnika so lahko: zatečen butil ob robu distančnika, neporavnanost obeh distančnikov v medstekelnem prostoru, valovitost distančnika, viden srebrni rob skozi steklo. Vse te pomanjkljivosti so zgolj estetske in izhajajo iz tehnoloških postopkov izdelave stekel in niso predmet reklamacije. Posebnost kaljenega stekla je dejstvo, da se lahko brez vidnih zunanjih vplivov zlomi. Omenjeni pojav imenujemo spontani lom, ki ni predmet reklamacije. Povzročitelj je molekula, ki ima negativni temperaturni raztezek. Ko se molekula stekla med ohlajanjem skrčijo, se molekula nikljevega sulfida razširi. Če je molekula v sredini stekla, nastane lokalna napetost, ki lahko preseže natezno trdnost stekla in steklo zlomi. Čeprav je pojav zelo redek, lahko možnost spontanega loma skladno z zahtevami po EN 14179 minimiziramo, kar dosežemo tako, da stekla izpostavimo dodatnemu preizkusu, ki ga imenujemo tudi Heat Soak Test. Kaljena stekla standardno niso testirana s tem preizkusom,, se pa lahko ta preizkus opravi na zahtevo in doplačilo s strani kupca.

Med normalnimi stekli in kaljenimi stekli lahko zaradi različnih tipov nanosa prihaja do različnih barvnih učinkov od zunaj, predvsem pri oblačnem vremenu. Te razlike niso predmet reklamacije.

Lom stekla po vgradnji ni predmet reklamacije.

Na žvenketanje ter poves dekorativnih križev ni garancije.

Vizualna kvaliteta stekla se ocenjuje na podlagi Smernic za ocenjevanje vizualne kvalitete stekla za gradbeništvo.

9.4 KNAUF ZAKLJUČKI

 izdelava okenski špalet (če so vključeni v ponudbo)

Mavčne plošče so obložene direktno na podlago ali na kovinsko podkonstrukcijo z vmesno izolacijo. Vogali so ojačani z aluminijastimi vogalniki, bandažirani z mrežico ter kitani z maso. V ceni je upoštevano bandažiranje z mrežico, alu vogalnik in osnovno kitanje z maso. Delo je narejeno do priprave za pleskanje. (To pomeni, da stranka pobrusi površine, ki so kitane. Če so globoki nanosi, mora stranka dodati sloj izravnalne mase, ponovno prebrusiti ter pobeliti špalete. Standarda debelina knauf plošč je 12,5mm.

Adaptacija nadokenske rolo omarice:

V kolikor menjajte staro nadokensko roleto za novo, je potrebno zaključiti prostor nad omarico ter narediti bočne zaključke, saj so novejše rolo omarice nižje za prib. 10 cm ter ožje zaradi načina vgradnje.

9.5 POLKNA

Lesena polkna so zunanji, zelo izpostavljen element stavbnega pohištva, na katerega ne dajemo garancije. Polkna je potrebno ob močnem vetru zapreti, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujejo faasdni omet ali se celo iztaknejo iz nasadil. V tem primeru garancija ni upravičena.

Kakršna koli fizična poškodba blaga, ki je posledica udarca, padca, nepravilnega ravnanja ipd., ni stvar garancije, razen v primeru, če kupec jasno dokaže, da je tako blago prejel ob podpisu prevzemnega dokumenta oz. ob montaži. Prav tako izgubi garancijo z nepravilno uporabo, obdelavo in skladiščenjem v vlažnih prostorih.

Garancija/reklamacija se ne prizna tudi, če:

 • za lom stekla po vgradnji;
 • za napake v lesu, ki so dovoljenje po standardu DIN EN 942, ki opredeljuje kakovost lesa za okna in vrata;
 • če so bila okna in vrata vgrajena v objekt s svežimi zidovi in ni bilo zagotovljenega ustreznega prezračevanja prostora med izgradnjo objekta;
 • če so bili izdelki izpostavljeni vlagi višji od 70 %; 
 • če je kupec malomarno in nestrokovno ravnal s stavbnim pohištvom;
 • če so bili izdelki izpostavljeni delovanju slane morske vode ali agresivnih vplivov;
 • če je les prišel v stik z apnom in so na njem nastali madeži, ki jih ni mogoče odstraniti;
 • za estetske pomanjkljivosti, ki so v okviru internih ;
 • če je kupec zahteval površinsko obdelavo oken z olji, brezbarvnimi ali zelo svetlimi premazi, ki niso odporni na UV svetlobo;
 • za okna obdelana z izredno temnimi lazurami ali prekrivnimi premazi, ki povzročajo prekomerno segrevanje lesa;
 • za barvno neskladnost med vzorčno ploščico z barvne karte in posameznimi deli oken in vrat, ki je posledica različnih sarž premazov, naravne strukture lesa ter različne sposobnosti vpijanja premazov pri lazurni obdelavi;
 • pri dodatnem ali ponovnem naročilu barvne razlike niso predmet raklamacije;
 • za napake v steklih, ki so dovoljene v Smernicah za presojo vizualne kakovosti izolacijskega stekla;
 • za vizualne napake, ki niso dobro vidne z razdalje 1 m od izdelka;
 • za okvare in poškodbe, ki so posledica drugih pomanjkljivosti, le-ta pa niso bile pravočasno odpravljene oz. pisno javljenje dobavitelju v 15-ih dneh od nastanka;
 • če okna in vrata niso redno in pravilno vzdrževana;
 • če kupec zahteva izdelavo oken in vrat v dimenzijah, ki jih ne priporoča proizvajalec;
 • v primeru, ko so okna na željo kupca vgrajena na zunanji rob fasade, je okenski okvir in vgradni spoj med oknom in konstrukcijo stavbe do izdelave toplotnega ovoja izpostavljen padavinam. V izjemnih vremenskih razmerah bi lahko prišlo do vdora vode med okvir okna in predokensko senčilo, zato mora kupec vgradni spoj ustrezno zaščititi in s tem preprečiti zamakanje vode. Če tega ne stori, to ni predmet reklamacije.


Vsi ostali pogoji poslovanja – Splošni pogoji poslovanja – so navedi na spletni strani – www.nagode.si
Na željo kupca, jih lahko tudi pošljemo.

Okna in vrata Nagode d.o.o.

Logatec, maj 2022

Loading....
Zapri
Nazaj na vrh